Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dowody zdobyte nielegalnie

Wojciech Pietrasiewicz28 lutego 2019Komentarze (0)

W części Ciekawe orzeczenia zamierzam umieszczać ważne wyroki, które mogą wpłynąć na Twoje prawa i obowiązki w kontroli, czy postępowaniu podatkowym. Czasem będzie to tylko teza orzeczenia, a czasem jego szczegółowy opis.

Dziś pierwszy z nich 🙂

Zagadnienie, które rozważał sąd dotyczyło tego, czy dowody zdobyte nielegalnie mogą być dowodem sprawach podatkowych. 7 lutego 2019 r. zapadł ważny wyrok NSA w tej sprawie. Miałem napisać o nim wcześniej, ale ostatecznie postanowiłem zaczekać na pisemne uzasadnienie. Znajdziesz je w bazie orzeczeń.

Dowody zdobyte nielegalnie

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozważał, czy organ podatkowy w postępowaniu podatkowym ma obowiązek analizować legalność dowodów zebranych w innych postępowaniach. Kwestia ta budzi spore wątpliwości, a orzecznictwo dotychczas nie zawsze było korzystne dla podatników.

W badanej sprawie NSA odwołał się przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z 17 stycznia 2019 r. w sprawie C-310/16 Trybunał wskazał, że prawo bułgarskie zasadnie odmawia mocy dowodowej podsłuchom, na które zgodę wydał niewłaściwy sąd.

Trybunał podkreślił również, że:

obowiązek zapewnienia skutecznego poboru środków Unii nie zwalnia tychże sądów z konieczności poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z nadrzędnych wartości, na których opiera się Unia.

Na podstawie tego wyroku NSA uznał, że:

nie można utrzymać poglądu (…), że organy podatkowe są zwolnione od oceny legalności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku czynności operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuraturę lub inne organy prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa albo przestępstwa skarbowe…

Dla Ciebie ważne jest, że organy podatkowe powinny badać legalność dowodów zebranych w toku innych postępowań. Jeśli tego nie zrobią, możesz zakwestionować decyzję wydaną w oparciu o dowody zdobyte nielegalnie lub których legalności nie zweryfikowano.

Sam protokół z przesłuchania – niewystarczający

Drugi ważny wniosek, który wynika z tego wyroku dotyczy formy, w jakiej organ podatkowy powinien pozyskać dowody z innych postępowań. NSA uznał, że organy podatkowe nie mogą opierać się na samej transkrypcji rozmów z podsłuchów. Zdaniem sądu, powinny mieć dostęp do nagrań takich rozmów.

Co więcej, podatnik powinien mieć możliwość weryfikacji zgodnie transkrypcji z nagraniem. Powinien mieć również prawo do oceny wartości dowodowej tych nagrań.

Dla Ciebie to bardzo ważne ustalenia, z których możesz dochodzić swoich uprawnień w postępowaniu podatkowym. Pamiętaj więc, że masz prawo kwestionować moc dowodów, które zostały zdobyte nielegalnie lub niezgodnie z procedurami. Masz też prawo żądać od organów dostępu do tych dowodów. W przypadku dowodów z podsłuchów – masz prawo do przesłuchania nagrań.

A jeśli potrzebujesz skonsultować swoją sytuację w kontroli podatkowej lub postępowaniu, po prostu napisz do mnie.

Wyrok NSA z 7 lutego 2019 r., sygn. I FSK 1860/17

Dowody zdobyte nielegalnie
Court of Justice w Victorii, Gozo, Malta

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: