Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dlaczego warto składać zastrzeżenia do protokołu?

Wojciech Pietrasiewicz27 grudnia 2018Komentarze (0)

Długo zastanawiałem się, czego powinien dotyczyć pierwszy wpis na moim blogu. Postanowiłem zacząć od tematu wskazującego, dlaczego warto składać zastrzeżenia do protokołu w kontroli podatkowej.

Dlaczego jest to tak ważna sprawa?

Od tego, czy i jakie zastrzeżenia do protokołu złożysz, zależy to, w jaki sposób potoczy się postępowanie podatkowe i czy zakończy się ono decyzją. W sprawach, w których pomagałem podatnikom, co najmniej kilkakrotnie treść zastrzeżeń powodowała zakończenie kontroli bez wszczęcia postępowania podatkowego.

Dlaczego warto składać zastrzeżenia do protokołu?

Kilka lat temu w protokole kontroli naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował u podatnika z branży nieruchomościowej prawidłowość zastosowania podstawowej stawki VAT do leasingu zabudowanej nieruchomości. W zastrzeżeniach do protokołu zakwestionowaliśmy tylko dwie kwestie:

 • ustalenia w zakresie ksiąg (kwestionowaliśmy ocenę naczelnika co do nierzetelności ksiąg – o tym dlaczego jest to tak ważne opowiem za chwilę),
 • argumentację merytoryczną uzasadniającą, dlaczego stawka zastosowana przez podatnika była prawidłowa.

W uzasadnieniu zawarliśmy bardzo szczegółową argumentację wspartą orzecznictwem sądowym, które szczęśliwie w tej kwestii było jednolite. Okazało się, że nasza argumentacja przekonała organ podatkowy, co znalazło wyraz w piśmie odnoszącym się do naszych zastrzeżeń. Organ w całości uznał naszą argumentację, dzięki czemu postępowanie podatkowe w ogóle nie zostało wszczęte.

Oczywiście taka sytuacja nie występuje często, ale zastrzeżenia do protokołu warto złożyć jeszcze z jednego powodu. Jeśli ich nie złożysz, przyjmuje się, że w całości akceptujesz ustalenia protokołu kontroli. Możesz je jeszcze później podważać w toku postępowania podatkowego, ale jest to znacznie trudniejsze niż złożenie zastrzeżeń do protokołu.

Elementy protokołu kontroli

Protokół kontroli podatkowej zawiera szereg elementów, na które musisz zwrócić uwagę. Zawiera on w szczególności:

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie osób kontrolujących;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów;
 • ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji;
 • pouczenie o obowiązku zawiadomienia organu podatkowego przez kontrolowanego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

W protokole kontroli mogą być również zawarte ustalenia dotyczące badania ksiąg.

Na co zwrócić uwagę w protokole?

Pisząc zastrzeżenia do protokołu kontroli, musisz zwrócić uwagę na co najmniej trzy kwestie.

Po pierwsze…

Przeczytaj uważnie treść ustaleń faktycznych.

Ty najlepiej wiesz, co się dzieje w Twojej firmie i czy ustalenia organów podatkowych są prawidłowe. Dlatego, jeśli widzisz, że kontrolujący błędnie przedstawili okoliczności sprawy, mijają się z prawdą, czy też nie uwzględnili części przedstawionych w toku kontroli dowodów, zazwyczaj warto o tym wspomnieć w zastrzeżeniach do protokołu kontroli. Warto również wskazać dowody kwestionujące ustalenia kontrolujących.

W praktyce bardzo często przejmuję sprawę dopiero na etapie protokołu kontroli lub nawet wydanej decyzji. Przeczytałem już ponad setkę protokołów kontroli, więc możesz mi wierzyć, że większość z nich bardzo jednostronnie przedstawia okoliczności faktyczne. Dzieje się tak niestety dlatego, że już na tym etapie kontrolujący starają się w taki sposób przedstawić okoliczności sprawy, aby ułatwić naczelnikowi urzędu skarbowego wydanie decyzji.

Pamiętaj więc, że warto odnieść się w zastrzeżeniach do protokołu do okoliczności przedstawionych przez organ podatkowy. Przedstawisz w ten sposób swoją wersję „wydarzeń”. Poza tym zakwestionujesz ustalenia kontroli podatkowej i będziesz spierać się „o fakty” w ewentualnym postępowaniu podatkowym.

Po drugie…

Zwróć uwagę na ocenę prawną zawartą w protokole.

Tam znajdziesz informacje o tym, o co będziesz się spierać z organem podatkowym w toku postępowania. Jeśli nie zgadzasz się z oceną prawną organu podatkowego, warto już w zastrzeżeniach do protokołu kontroli przedstawić swoje stanowisko. Na tym etapie nie musi być ono bardzo szczegółowe, ale warto już w zastrzeżeniach odnieść się do oceny kontrolujących.

Po trzecie…

Zwróć uwagę na ustalenia kontraktujących w zakresie ksiąg.

Bardzo często są one nieprawidłowe. Kontrolujący często też mylą nierzetelność ksiąg z jej wadliwością, a ocena ta może mieć istotne znaczenie na dalszym etapie postępowania. Pamiętaj, aby w zastrzeżeniach do protokołu odnieść się również do tej kwestii.

Protokół kontroli bardzo często jest obszerny, a co gorsze – pisany trudnym językiem. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu zastrzeżeń, skontaktuj się ze mną.

Termin do złożenia zastrzeżeń

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli na przygotowanie do niego zastrzeżeń. Jednocześnie w dniu doręczenia protokołu kończy się kontrola podatkowa. Jeśli nie złożysz zastrzeżeń do protokołu w terminie, przyjmuje się, że nie kwestionujesz ustaleń kontroli.

Kontrolujący mają obowiązek odpowiedzieć na Twoje zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Później w zależności od finalnych ustaleń, organ podatkowy może wszcząć postępowanie lub zakończyć swoje czynności.

O czym jeszcze musisz pamiętać? O możliwości skorygowania deklaracji podatkowej po protokole kontroli.

Ale o tym już w kolejnym wpisie!

zastrzeżenia do protokołu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Następny wpis: