Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Kontrola celno-skarbowa – o czym pamiętać?

Wojciech Pietrasiewicz31 grudnia 2018Komentarze (0)

Kontrola celno-skarbowa funkcjonuje już od jakiegoś czasu, ale musisz pamiętać, że różni się ona istotnie od kontroli podatkowej. O ile kontroli podatkowej doświadcza prawie każdy przedsiębiorca, o tyle kontrola celno-skarbowa przynajmniej w założeniu powinna być rzadziej Twoim udziałem.

Dlaczego?

Przede wszystkim kontrola celno-skarbowa funkcjonuje od niedawna, więc jeszcze stosunkowo niewielu przedsiębiorców było już kontrolowanych przez organy celno-skarbowe.

Po drugie, w założeniu kontrola celno-skarbowa ma dotyczyć spraw poważniejszych i bardziej skomplikowanych. Powinno to ograniczać ilość tego typu kontroli.

Moja praktyka wskazuje jednak, że kontrole celno-skarbowe weryfikują również bieżące rozliczenia “zwykłych” podatników. Nie myśl więc, że kontrola celno-skarbowa dotyczy tylko podmiotów zaangażowanych w działalność przestępczą lub prowadzących działalność w tzw. wrażliwych sektorach.

Czym więc różni się kontrola celno-skarbowa od kontroli podatkowej?

Kontrola celno-skarbowa – inne organy

Kontrolę podatkową zazwyczaj prowadzi naczelnik Twojego urzędu skarbowego. Oczywiście w praktyce są to upoważnieni przez naczelnika kontrolujący.

Z kolei Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową, której celem jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi.

Kontrolę celno-skarbową wykonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego. Może on prowadzić kontrolę na terenie całego kraju. On również działa przez swoich funkcjonariuszy.

Ograniczone prawa kontrolowanego

W kontroli celno-skarbowej nie mają zastosowania ograniczenia nałożone na kontrolujących wynikające z przepisów rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców. Oznacza to w szczególności, że nie otrzymasz zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli i nie będziesz mógł wnieść sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności. Nie stosują się również ograniczenia dotyczące czasu trwania kontroli.

Wynik kontroli

Kontrole celno-skarbowe dotyczące przestrzegania przepisów prawa podatkowego kończą się wynikiem kontroli. Nie możesz wnieść zastrzeżeń do wyniku kontroli. Masz jedynie prawo do skorygowania deklaracji podatkowej za kontrolowany okres. Jeśli skorygujesz deklarację, a organ uwzględni Twoją korektą, kontrola celno-skarbowa kończy się. Jeśli nie, kontrola przekształci się w postępowanie podatkowe.

W przypadku protokołu kontroli masz uprawnienia do wniesienia zastrzeżeń, w których często podważane są ustalenia kontrolujących. Wspominałem o tym we wpisie Dlaczego warto składać zastrzeżenia do protokołu? W kontroli celno-skarbowej nie masz tego uprawnienia.

Inne zasady korekty deklaracji

Pamiętaj, że Twoje prawo do korekty deklaracji kształtuje się nieco inaczej w przypadku, gdy toczy się u Ciebie kontrola celno-skarbowa.

Jeśli kontrola dotyczy przestrzegania przepisów prawa podatkowego, masz dwie „szanse” na dokonanie korekty deklaracji.

Po pierwsze, możesz dokonać korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. 

Takiej korekty nie możesz dokonać w tym terminie przy kontroli podatkowej prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego (możesz jej dokonać zanim kontrola podatkowa zostanie wszczęta).

Prawo do korekty ma skłonić Cię do podjęcia działania i ewentualnego poprawienia deklaracji zanim kontrola celno-skarbowa się zakończy. Ma to w założeniu ułatwić pracę kontrolującym.

Po drugie, swoją deklarację możesz skorygować w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli. W tym momencie masz już informacje od kontrolujących o zidentyfikowanych przez nich nieprawidłowościach. Jeśli zgadzasz się z nimi, w tym terminie możesz dokonać korekty deklaracji. Jeśli masz inne zdanie, pozostaje Ci kontynuowanie sporu i oczekiwanie na decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

A co potem?

Jeśli nie skorygujesz deklaracji w terminie zgodnie z wynikiem kontroli, przekształci się ona w postępowanie podatkowe. Zmierzać ono będzie do wydania decyzji w Twojej sprawie. Otrzymasz postanowienie o przekształceniu się zakończonej kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Postępowanie prowadził będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego, który sporządził wynik kontroli.

A potem decyzja ….

Oczywiście w toku postępowania podatkowego organ może w całości przyjąć za właściwe Twoje stanowisko i umorzyć postępowanie w sprawie. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale jednak zdarza się!

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw z zakresu cen transferowych udało nam się doprowadzić do umorzenia postępowania uzasadniając ekonomicznie prawidłowość przyjętej przez podatnika metodologii kalkulacji ceny. Czasem warto jest więc szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko już w trakcie postępowania – przed wydaniem decyzji.

Mam nadzieję, że informacje te pomogą Ci zorientować się w specyfice kontroli celno-skarbowych. Więcej informacji w kolejnych wpisach:)

A jeśli potrzebujesz pomocy w związku z toczącymi się u Ciebie kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi, skontaktuj się ze mną. 

Dziś ostatni dzień 2018 r., więc życzę Ci szampańskiej zabawy sylwestrowej, a w Nowym Roku sił i wytrwałości w mierzeniu się z kolejnymi wyzwaniami podatkowymi i nie tylko 🙂

kontrola celno-skarbowa

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: