Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wpis od skargi na WIS

Wojciech Pietrasiewicz22 marca 2022Komentarze (0)

Czy zastanawiasz się, jakiej wysokości wpis od skargi na WIS (wiążącej informacji stawkowej) musisz wpłacić składając skargę do sądu?

Wysokość wpisu od skargi na WIS budziła spore wątpliwości. Praktyka sądów administracyjnych wskazywała na konieczność zapłaty kwoty 500 zł. Postanowiliśmy więc spróbować ją zmienić. Dlatego w kilku z naszych spraw dotyczących WIS postanowiliśmy wnieść zażalenie na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) o wysokości wpisu.

Z jakim efektem?  Dowiesz się z dzisiejszego wpisu 🙂

Wpis od skargi na WIS

Skargi z zakresu zobowiązań podatkowych

WSA uznał, że wpis od skargi na WIS, to wpis od sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych. Stąd kwota 500 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w postanowieniu z 29 grudnia 2005 r., II FZ 727/05, uznał jednak, że skargi „z zakresu zobowiązań podatkowych” to te skargi, których przedmiot bezpośrednio dotyczy określenia wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty zobowiązania podatkowego.

Stanowisko to jest obecnie powszechnie akceptowane.

W orzecznictwie NSA uznaje się przy tym, że mimo szerokiego pojęcia „spraw z zakresu zobowiązań podatkowych”, nie powinno się przyjmować, że wszelkie sprawy w jakikolwiek sposób związane z pojęciem zobowiązań podatkowych są sprawami z zakresu zobowiązań (zob. postanowienie z dnia 10 lipca 2015 r. sygn. II FZ 429/15).

Oznacza to więc, że tylko bezpośredni związek z określeniem wysokości, terminu, miejsca czy warunków zapłaty przesądza o tym, że mamy do czynienia ze sprawą z zakresu zobowiązań podatkowych. Sprawa z zakresu interpretacji przepisów dotyczycących stawek VAT, nie jest raczej taką sprawą.

Jak zakwalifikować WIS?

WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

 1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
 2. klasyfikację towaru;
 3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

WIS jest więc decyzją administracyjną, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje m.in. jaka stawka VAT jest właściwa dla opisanego przez podatnika towaru lub usługi. WIS w zależności od przedmiotu rozpoznania może więc wskazywać jak zaklasyfikować dany towar lub usługę według żądanej klasyfikacji np. według Nomenklatury Scalonej (CN), PKWiU, czy PKOB.

Z perspektywy funkcjonalnej WIS jest podobny do interpretacji. O zaskarżaniu interpretacji pisaliśmy we wpisie Jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Wpis od skargi na WIS

WIS jest w swej naturze podobny do interpretacji indywidualnych. Dlatego wpis od skargi na WIS powinien być ustalany tak jak w przypadku interpretacji.  Po początkowych wątpliwościach, obecnie nie budzi już żadnych wątpliwości, że wpis sądowy od skargi na interpretację wynosi 200 zł (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Do podobnych wniosków udało nam się przekonać  NSA w sprawach WIS. NSA uznał bowiem, że:

„Mając na względzie charakter decyzji wydawanej w przedmiocie wiążącej informacji stawkowej, w tym zwłaszcza jej elementy i wynikający z nich brak bezpośredniego związku z konkretnym zobowiązaniem podatkowym należy uznać, że brak jest podstaw do uznania, by wiążąca informacja stawkowa mieściła się w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt 12 Rozporządzenia. Ponieważ nie jest ona również wyszczególniona w katalogu spraw wskazanych w § 2 ust. 1-5 Rozporządzenia, w niniejszej sprawie należało określić wpis na kwotę 200 zł, zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia.”
(postanowienia NSA z 3 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FZ 128/21, I FZ 129/21 oraz I FZ 130/21)

Całą treść postanowień znajdziesz tutaj. Czasem warto więc powalczyć o swoje prawa przed sądem nawet w kwestiach formalnych 🙂

Wojciech Pietrasiewicz
doradca podatkowy, prawnik

***

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu przedawnienia

O zawieszeniu biegu przedawnienia chciałem opowiedzieć Ci już jakiś czas temu. Niestety natłok spraw pozwolił mi dopiero teraz zająć się tym tematem.

Organy podatkowe dosyć często kontrolują okresy tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: