Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Wojciech Pietrasiewicz21 stycznia 2019Komentarze (0)

Nie znam zbyt wielu klientów, którzy nie posiadają żadnej interpretacji indywidualnej. Wiele z nich jest na pewno pozytywnych, ale prawdopodobnie część z nich negatywnych. Zatem, jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Dziś spróbuję Ci to przybliżyć.

Zacznę od tego, że skargę na interpretację indywidualną możesz złożyć samodzielnie bez wsparcia profesjonalistów. Dopiero ewentualna skarga kasacyjna musi być sporządzona w sprawach podatkowych przez doradcę podatkowego ewentualnie radcę prawnego lub adwokata. Jednak ze względów, o których opowiem Ci już za chwilę, zachęcam Cię do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na tym etapie.

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – forma

Pamiętaj, że skarga na interpretacje indywidualną powinna zawierać określone elementy.

Przede wszystkim musi zawierać:

 • wskazanie zaskarżonej interpretacji (jej data i sygnatura);
 • oznaczenie organu, który ją wydał;
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Poza tym skarga musi spełniać wymogi pisma w postępowaniu. Musi więc zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • Twoje dane (w tym adres do doręczeń);
 • oznaczenie rodzaju pisma (czyli słowo „skarga”);
 • osnowę wniosku lub oświadczenia (czyli to o co wnioskujesz zaskarżając interpretację np. o jej uchylenie);
 • Twój podpis;
 • wymienienie załączników (wśród załączników powinien znaleźć się odpis skargi dla strony przeciwnej).

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – zarzuty

Twoja skarga na interpretację musi zawierać zarzuty. Pamiętaj jednak, że Twoje zarzuty muszą być sformułowana w ściśle określony sposób.
Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Dlatego swoją skargę musisz przygotować bardzo starannie.

Swoją skargę możesz oprzeć na zarzucie:

 • naruszenia przepisów postępowania,
 • dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Z mojego doświadczenia zarzut naruszenia przepisów postępowania pojawia się wtedy gdy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację w oparciu o inny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe niż przedstawione we wniosku. Zdarza się tak niekiedy, gdy organ korzystając z Twojego dorobku orzeczniczego w podobnych sprawach, nie dostrzega istotnych różnic w opisie Twojego stanu faktycznego.

Znacznie częściej Twoje zarzuty będą dotyczyć błędnej wykładni przepisu, który był przedmiotem interpretacji lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Musisz pamiętać, że te dwa zarzuty powinny być stosowane w rożnych sytuacjach.

Błędna wykładnia ma w szczególności miejsce wtedy, gdy organ inaczej niż Ty rozumie treść przepisu, który był przedmiotem interpretacji. Przykładowo, spór może dotyczyć znaczenia jakiegoś pojęcia stosowanego ww przepisach prawa podatkowego lub interpretacji treści całego przepisu.

Niewłaściwa ocena co do zastosowania przepisu często sprowadza się do odmiennej oceny czy w przedstawionym przez Ciebie we wniosku stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym zastosowanie ma dany przepis prawa podatkowego. Błędna ocena może sprowadzać się do tego, że dany przepis ma lub wręcz przeciwnie – nie ma zastosowania w Twojej sytuacji.

Czasem prawidłowe skonstruowanie zarzutu może więc nastręczać trudności i może wymagać wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu skargi na interpretację indywidualną, po prostu napisz do mnie.

Pamiętaj o kilku wskazówkach, które pomogą Ci we właściwym skonstruowaniu zarzutu:

 • musisz precyzyjnie powołać przepis, który Twoim zdaniem został błędnie zinterpretowany przez organ lub niewłaściwie oceniono, czy powinien on mieć zastosowanie. Wskaż konkretny artykuł, ustęp i punkt lub inna jednostkę, która pozwoli sądowi zidentyfikować przepis będący przedmiotem sporu,
 • wskaż dokładnie,na czym polega błąd organu w wydanej interpretacji tzn. na czym polega błędna wykładnia przepisu wykładanego w interpretacji, lub dlaczego organ dokonał niewłaściwej oceny co do zastosowania tego przepisu,
 • pamiętaj o rzetelnym uzasadnieniu swojego zarzutu i przedstawieniu swojego stanowiska.

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – termin

Termin do złożenia skargi w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej. Jeśli więc nie zgadzasz się z jej treścią, musisz wysłać swoją skargę w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Datą wniesienia skargi do sądu jest dzień złożenia skargi do organu właściwego bądź nadania jej na poczcie (wyrok WSA w Gdańsku z 16 maja 2018 r., sygn. I SA/Gd 271/18)

Pamiętaj, aby wysłać ją za potwierdzeniem nadania – musisz mieć dowód potwierdzający, kiedy wysłano skargę. Jeśli wyślesz swoją skargę za potwierdzeniem odbioru, będziesz mieć informację, kiedy dotarła do organu.

Pamiętaj, że skargę na interpretację indywidualną kierujesz do właściwego sądu administracyjnego, ale wysyłasz ją do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał interpretację. W razie wątpliwości wskazówki dotyczące sposobu i terminów złożenia skargi na interpretację znajdziesz w pouczeniu w ostatniej części interpretacji.

Jak zaskarżyć interpretację indywidualną – inne formalności

Z innych ważnych spraw związanych ze złożeniem skargi musisz pamiętać o uiszczeniu wpisu. W przypadku skargi składanej do wojewódzkiego sądu administracyjnego obecnie wpis wynosi 200 zł.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną lub jednostek organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, musisz dodatkowo wykazać, że jesteś osobą uprawnioną do złożenia skargi. W zależności od formy upoważnienia musisz dołączyć do skargi pełnomocnictwo (z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa) lub inne dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienie do złożenia skargi.

Powodzenia 🙂

jak zaskarżyć interpretację
Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Toruniu

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: