Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację

Michał Pysiewicz12 sierpnia 2022Komentarze (0)

Dostałeś wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację? Nie wiesz jak na nie odpowiedzieć? Pytania zadane przez organ w wezwaniu są dla Ciebie niejasne? Masz wrażenie, że działanie organu prowadzi do tego, że sam musisz odpowiedzieć sobie na zadane pytanie? Masz 7 dni by odpowiedzieć na wezwanie i nie wiesz co zrobić?

Nie działaj pochopnie!

W dzisiejszym wpisie przybliżę Ci ryzyka wynikające z praktyki organów interpretacyjnych związanej z wezwaniami do uzupełnienia stanu faktycznego wniosku o interpretację.

Znajdziesz tez wskazówki jak udzielić odpowiedzi na takie wezwanie.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację

Naczelny Sąd Administracyjny

Dlaczego w ogóle dostałeś(-aś) wezwanie?

Jeżeli wniosek o wydanie interpretacji nie spełnia wymogów formalnych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) może wysłać Ci wezwanie do jego uzupełnienia.

Termin na przygotowanie odpowiedzi to 7 dni od doręczenie wezwania. Informację o terminie znajdziesz w pouczeniu na końcu wezwania.

Pamiętaj, ze nieudzielenie odpowiedzi w terminie spowoduje, że organ nie rozpatrzy Twojego wniosku. Wyda w takim przypadku postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Postępowanie interpretacyjne różni się znacząco od postępowania podatkowego. Organ nie musi prowadzić postępowania dowodowego w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Wszystkie informacji musi otrzymać od Ciebie.

W związku z tym KIS może Cię wezwać do uszczegółowienia stanu faktycznego.

Czyni to jednak jedynie w sytuacji, gdy podany stan faktyczny uniemożliwia odpowiedź na pytanie zawarte we wniosku. Czy jednak na pewno zawsze tak jest?

W trybie żądania uzupełnienia wniosku, KIS może żądać jedynie uzupełnienia wniosku o takie elementy, bez których nie jest możliwa ocena, czy stanowisko i ocena prawna przedstawione we wniosku są prawidłowe.

Elementy te fiskus powinien precyzyjnie wskazać w wezwaniu. Powinien też wyjaśnić, dlaczego ich brak uniemożliwia wydanie interpretacji indywidualnej. Organ wydaje interpretację na gruncie opisanego przez Ciebie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Dlatego tak ważne jest, aby był on opisany w sposób jasny, pełny i precyzyjny.

Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny, to taki, na podstawie którego można w sposób pewny udzielić informacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację – ryzyko

KIS wydaje interpretację indywidualną w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w Twoim wniosku. Organ interpretacyjny sam nie może zmieniać stanu faktycznego.

Częstą praktyką KIS jest jednak próba przerzucenia na Ciebie wykładni niektórych przepisów istotnych w twojej sprawie. KIS wykorzystuje do tego właśnie wezwania do uzupełnienia wniosku.

Najczęściej KIS próbuje wymusić na wnioskodawcach, aby w stanie faktycznym umieścili kwalifikację prawną własnej sprawy na gruncie innych gałęzi prawa (np. prawa pracy, prawa rynków kapitałowych, czy innych dyscyplin).

Jeżeli w takiej sytuacji wskażesz w stanie faktycznym elementy własnego stanowiska, tak naprawdę sam pozbawisz się mocy ochronnej wydanej interpretacji.

Będzie ona bowiem warunkowa zależeć będzie od przedstawionej w opisie stanu faktycznego kwalifikacji prawnej Twojej sprawy. W takich przypadkach KIS nie musi zweryfikować prawidłowości dokonanej w tym zakresie kwalifikacji prawnej. Przyjmie, ze jest to element stanu faktycznego wniosku. To z kolei ma wpływ na zakres ochronny Twojej interpretacji.

O mocy ochronnej interpretacji pisaliśmy we wpisie Jaka ochrona z interpretacji?

Jeżeli z kolei nie postąpisz zgodnie z żądaniem organu,  możesz narazić się na ryzyko pozostawienia wniosku o interpretację bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację jak odpowiedzieć?

Przede wszystkim dokładnie analizuj zadane Ci przez fiskus pytania.

Jeśli zauważysz, ze część pytań dotyczy oceny prawnej stanu faktycznego, ustosunkuj się do nich wskazując jednak na naturę tych pytań oraz na obowiązek organu dokonania samodzielnej oceny prawnej.

Pamiętaj, że udzielenie odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku o interpretację w taki sposób, że sam w ramach opisu stanu faktycznego przesądzisz o odpowiedzi na zadane przez Ciebie pierwotnie pytania, nie jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. W takim przypadku moc ochronna Twojej interpretacji byłaby iluzoryczna.

Z moich doświadczeń wynika jednak, że organy podatkowe często próbują w wezwaniach skłonić wnioskodawców do przedstawienia oceny prawnej w opisie stanu faktycznego. Nierzadko też liczba i zakres pytań mogą zniechęcić Cię do dalszego procedowania wniosku.

Spróbuj jednak odpowiedzieć na każde z pytań w ten sposób ograniczysz ryzyko pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Pamiętaj, że nie możesz uzupełniać stanu faktycznego o kwestie związane z jego oceną prawną. W szczególności nie umieszczaj jako uzupełnienie stanu faktycznego informacji o kwalifikacji prawnej dokonywanych przez Ciebie czynności.

Pamiętaj o tym, że to KIS ma obowiązek dokonać oceny prawnej Twojej sprawy. Możesz to podkreślić w odpowiedzi na pytania, których natura budzi Twoje wątpliwości.

Wydaje Ci się, że organ interpretacyjny niewłaściwie wezwał Cię do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ale interpretacja została już wydana?

A może pozostawiono Twój wniosek o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia?

Zawsze możesz jeszcze dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

O zaskarżaniu interpretacji pisaliśmy we wpisie Jak zaskarżyć interpretację indywidualną?

Praktyka sądowo-administracyjna

Pamiętaj, że w kwestii wezwań KIS oraz tego, że mogą dotyczyć one jedynie stanu faktycznego, sądy administracyjne są po Twojej stronie.

NSA uznał bowiem, że:

„Poprzez żądanie uzupełnienia stanu faktycznego lub okoliczności zdarzenia przyszłego podanego przez wnioskodawcę w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej nie można domagać się modyfikacji i zmiany opisu podstawowych danych związanych z jego faktografią.”
(wyrok NSA z 16 kwietnia 2021 r., sygn. akt II FSK 3358/18).

Ponadto NSA wskazał, że:

„(…) ewentualne wezwanie do sprecyzowania wniosku nie mogło prowadzić do żądania, aby to sam wnioskodawca, przesądził rzeczoną kwestię, o którą wprost zapytał, lecz jedynie do sprecyzowania danych faktycznych dotyczących prowadzonej działalności, niezbędnych do ich oceny w kontekście definicji owej działalności. Następnie na gruncie obowiązujących przepisów należało ocenić ten rodzaj działalności, a pozostawienie wniosku bez rozpoznania dopuszczalne byłoby tylko w przypadku, jeśli wnioskodawca nie przedstawiłby wystarczających okoliczności faktycznych do oceny. Skoro skarżący dokładnie opisał swoją działalność przez pryzmat cech działalności badawczo-rozwojowej, to organ miał obowiązek udzielić odpowiedzi na przedstawioną wątpliwość.”
(wyrok NSA z 23 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 1049/21).

Całą treść orzeczeń znajdziesz tutaj.

Pamiętaj o tych wnioskach NSA i walcz o swoje 😊

A jeśli masz problem z odpowiedzią na wezwanie i potrzebujesz profesjonalnej pomocy, skontaktuj się z nami. Pamiętaj o siedmiodniowym terminie!

Michał Pysiewicz
konsultant podatkowy, prawnik

***

Co robić gdy otrzymasz omyłkowo środki na rachunek VAT w MPP?

Może się zdarzyć, że otrzymasz omyłkowo środki na rachunek VAT w MPP. Przez MPP rozumiem tu mechanizm podzielonej płatności, a inaczej split payment.

Otrzymanie niespodziewanych i nienależnych środków pieniężnych na swój rachunek bankowy może wywołać różne reakcje [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: