Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jaka ochrona z interpretacji?

Wojciech Pietrasiewicz11 marca 2019Komentarze (0)

Czy zastanawiasz się jaka przysługuje Ci ochrona z interpretacji, które posiadasz? Niedawno wspominałem o najważniejszych sprawach związanych z zaskarżaniem interpretacji. Zajrzyj koniecznie do mojego wpisu Jak zaskarżyć interpretację indywidualną? Natomiast, dziś kilka słów o ważnym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zawiera wskazówki o tym jak kształtuje się ochrona z interpretacji.

Wyrok został ogłoszony 28 stycznia 2019 r., a ja całkiem niedawno dotarłem do jego uzasadnienia.

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych a VAT

Sprawa dotyczyła reklasyfikowania sprzedaży nieruchomości (kompleksu handlowo-rozrywkowego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP). Strony uznały tę transakcję za sprzedaż nieruchomości opodatkowaną VAT, zaś organ podatkowy – za ZCP. Sprzedaż ZCP nie podlega VAT. Na tej podstawie organ zakwestionował prawo do odliczenia podatku naliczonego u nabywcy nieruchomości. Uznał bowiem, że faktura wystawiona pomiędzy stronami nie dokumentuje czynności opodatkowanej VAT.

Jest to jedna z wielu spraw dotyczący kwalifikacji sprzedaży nieruchomości dla potrzeb VAT. Sam miałem okazję pomagać swoim klientom w kilku takich sprawach.

Sąd w tej sprawie uznał, że podatnicy prawidłowo zaklasyfikowali sprzedaż nieruchomości jako czynność opodatkowaną VAT. Podkreślił, że sam fakt przejęcia budynku handlowego wraz z najmami oraz to, że był on istotnym aktywem sprzedającego, nie wpływa na klasyfikację transakcji jako sprzedaży nieruchomości. Takich wyroków znajdziesz już sporo w bazie orzeczeń. Minister Finansów wydał w tej sprawie również objaśnienia, które rozwiewają kilka wątpliwych kwestii.

Jaka ochrona z interpretacji?

Ale nie o tym chciałem Ci powiedzieć.

Wyrok NSA zawiera bowiem ważne tezy, które dotyczą nie tylko podatników sprzedających nieruchomości komercyjne. Mogą dotyczyć Ciebie i każdego innego podatnika.

Chodzi o moc ochronną, jaką daje interpretacja indywidualna.

Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może Ci szkodzić. Zastosowanie się do interpretacji zawsze zwalnia Cię z obowiązku zapłaty odsetek od zaległości, czy konsekwencji karnych skarbowych, nawet gdy organ w postępowaniu zajmie inne stanowisko niż to wyrażone w interpretacji. Jeśli zdarzenie miało miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty podatku.

Z moich doświadczeń wynika, że organy podatkowe często próbują kwestionować moc ochronną interpretacji, szukając „dziury w całym”. Nawet drobna nieścisłość we wniosku o interpretację, może więc być dla organów podstawą do twierdzenia, że Twoja interpretacja w ogóle nie chroni przed odmiennym podejściem organów podatkowych.

NSA wyraźnie wskazuje, że drobne różnice niemające wpływu na obraz zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, nie mogą wpływać na to jaka jest ochrona z interpretacji. Za takie okoliczności w tej sprawie NSA uznał to, że transakcja została zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz to, że sprzedający nie posiadał pracowników (a podkreślał we wniosku, że w ramach transakcji nie przejdzie zakład pracy).

Ważne tezy NSA

Ważne tezy NSA, które warto zapamiętać dotyczą właśnie zakresu ochrony.

Sąd uznał bowiem, że:

(…) tylko istotne rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a stanem rzeczywistym ustalonym w trakcie postępowania podatkowego mogą uzasadniać nieuwzględnienie tej interpretacji …

NSA podkreślił również, ważną rolę gwarancyjną interpretacji oraz to, że odstępstwo od tej roli może nastąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach:

Wyrażona w art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; dalej: O.p.) zasada nieszkodzenia, jako mająca swoje źródło w konstytucyjnej zasadzie zaufania do organu, realizuje gwarancyjny charakter interpretacji podatkowych. Odstępstwo od zasady z art. 14k § 1 O.p. powinno być zatem wyjątkiem a nie regułą.

Wyrok NSA z 28 stycznia 2019 r., sygn. I FSK 293/17

Pamiętaj o tych wnioskach NSA i oby w przyszłości nie przydały Ci się 🙂

A jeśli organy podatkowe podważają Twoją interpretację, skontaktuj się ze mną. Może będę w stanie pomóc.

jaka ochrona z interpretacji
Sąd Rejonowy w Bolesławcu

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: