Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej?

Wojciech Pietrasiewicz22 lipca 2019Komentarze (0)

Kiedy już otrzymasz decyzję podatkową, bardzo często nie zgadzasz się z jej wnioskami. Czy zastanawiasz się wtedy, jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej? Dziś dam Ci kilka wskazówek, co powinno zawierać poprawne odwołanie i jak je sporządzić. Pokażę Ci to w formie odpowiedzi na kilka pytań, które najczęściej otrzymuję w trakcie prowadzonych szkoleń lub bezpośrednio od moich Klientów.

Czy odwołanie musi sporządzić doradca podatkowy?

Nie. Odwołania od decyzji organ podatkowego nie musi sporządzać doradca podatkowy, radca prawny, czy adwokat. Możesz sporządzić je samodzielnie.

Dlaczego nie ma takiego przymusu?

Odwołanie nie jest bardzo sformalizowanym dokumentem, więc Ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku korzystania z profesjonalnych pełnomocników.

Musisz jednak pamiętać, że od tego jakich argumentów użyjesz w odwołaniu, może zależeć  wynik postępowania odwoławczego. Organ odwoławczy nie będzie też stosował żadnej taryfy ulgowej tylko dlatego, że samodzielnie sporządzasz odwołanie. Jeśli Twoja sprawa jest skomplikowana lub czujesz, że nie jesteś w stanie dobrze przygotować odwołania, warto skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia, po prostu napisz do mnie.

Natomiast jeśli zidentyfikujesz dokładnie nieprawidłowości w decyzji organu podatkowe i masz przygotowane argumenty broniące swoich racji, możesz samodzielnie sporządzić odwołanie.

Pamiętaj, że choć odwołanie nie jest bardzo sformalizowanym dokumentem, musi spełniać pewne minimalne wymogi formalne.

Jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej?

Jak wspominałem, odwołanie od decyzji nie wymaga zbyt wielu formalności.

Odwołanie musi  zawierać:

 • zarzuty przeciw decyzji,
 • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
 • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

O zarzutach za chwilę, teraz kilka słów o pozostałych dwóch elementach odwołania.

Określając istotę żądania, musisz jednoznacznie określić, czego oczekujesz od organu odwoławczego. Zazwyczaj zakres żądania sprowadza się do uchylenia skarżonej decyzji i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji lub orzeczenia co do istoty przez organ odwoławczy.

Określając zakres żądania należy wskazać, czy żądasz uchylenie decyzji organu I instancji w całości, czy w części.

Pamiętaj, że nawet gdy nie uda Ci się precyzyjnie sformułować tych elementów, nie musi to oznaczać, że organ odwoławczy nie rozpatrzy Twojego odwołania. Wskazuje na to orzecznictwo sądowe:

Brak profesjonalnego sformułowania żądania (przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika), nie może stanowić przeszkody do rozpoznania odwołania. Niezręczny sposób formułowania zarzutów odwołania, nie może być traktowany jako brak formalny skutkujący pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia, skoro z jego treści wynika, że strona kwestionuje ocenę materiału zgromadzonego przez organ i nie zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem.

(Wyrok WSA w Gdańsku z 17 kwietnia 2018 r., sygn. I SA/Gd 1358/17)

Oprócz tego odwołanie powinno zawierać pewne elementy formalne takie jak:

 • Datę pisma,
 • Twoje dane (dane spółki lub imię i nazwisko podatnika, adres, NIP),
 • Dane organu, do którego kierowane jest odwołanie,
 • Dane organu, za pośrednictwem którego kierowane jest odwołanie,
 • Oznaczenie decyzji, którą skarżysz,
 • Podpis.

Jakie zarzuty zawrzeć w odwołaniu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety prosta.

Najprościej byłoby odpowiedzieć: to zależy 🙂

I rzeczywiście tak jest 🙂

Przede wszystkim musisz dokładnie przeanalizować treść otrzymanej decyzji. Przykładowo, jeśli organ błędnie ustalił okoliczności Twojej sprawy, nie dopuścił przedstawionych przez Ciebie dowodów, należy sformułować zarzuty proceduralne. Zazwyczaj warto wskazać, na czym polega to naruszenie np. które okoliczności faktyczne organ ustalił nieprawidłowo i wskazać dowody potwierdzające, że rzeczywistość wygląda inaczej. Taka sytuacja bardzo często dotyczy dokumentowania usług niematerialnych. Pamiętaj, że to Ty musisz przedstawić dowody na ich faktyczne wykonanie.

Jeśli natomiast organ błędnie zinterpretował przepisy w Twojej sprawie, nie zastosował jakiegoś przepisu (np. zwolnienia) lub zastosował inny niż ma w rzeczywistości zastosowanie, właściwy jest zarzut naruszenia prawa materialnego. W takim przypadku musisz wskazać, na czym polega błąd organu w interpretacji przepisów lub dlaczego organ w niewłaściwy sposób zastosował przepisy prawa.

Prawidłowe sformułowanie zarzutów to najtrudniejsza cześć odwołania. Pamiętaj jednak, że odwołanie nie jest tak sformalizowanym dokumentem jak skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli nawet nie uda Cię sformułować zarzutów „zgodnie ze sztuką”, organy podatkowe powinny je uwzględnić, jeśli będzie z nich jednoznacznie wynikała Twoja intencja.

Pamiętaj również, że nawet gdy Twoje zarzuty nie spełniają wymogów formalnych organ ma obowiązek wezwać Cię do ich uzupełnienia. Masz wtedy 7 dni na ich poprawienie.

Jeśli masz wątpliwości, jak przygotować swoje odwołanie, skontaktuj się ze mną.

Do kogo skierować odwołanie?

To zależy od tego, który z organów doręczył ci decyzję.

Jeśli w Twojej sprawie decyzję określającą zobowiązanie podatkowe wydał naczelnik urzędu skarbowego, odwołanie kierujesz do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, ale wysyłasz je do naczelnika, który wydał decyzje w Twojej sprawie.

Jeżeli z kolei w Twojej sprawie decyzję określającą zobowiązanie podatkowe wydał naczelnik urzędu celno-skarbowego, odwołanie co do zasady składasz do tego organu (art. 221a Ordynacji podatkowej). W niektórych sytuacjach właściwy będzie dyrektor izby administracji skarbowej

Jeśli masz wątpliwości gdzie złożyć odwołanie, zajrzyj na ostatniej strony Twojej decyzji. Każda decyzja musi zawierać pouczenie, w jaki sposób możesz ją zaskarżyć. Skorzystaj z tej informacji. Jeśli postąpisz zgodnie z pouczeniem, powinny ominąć Cię kłopoty związane z prawidłowym złożeniem odwołania.

Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji podatkowej (art. 223 Ordynacji podatkowej).

W niektórych sprawach organem odwoławczym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie opłaty muszę zapłacić od złożenia odwołania?

Od wniesienia odwołania nie musisz wnosić żadnych opłat. Jedyna opłata, która może się pojawić, to 17 zł od stosunku pełnomocnictwa, jeśli ustanowisz pełnomocnika.

Teraz już chyba wiesz, jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej 🙂

A jeśli nie, po prostu napisz do mnie.

Jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: