Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Może się zdarzyć, że otrzymasz omyłkowo środki na rachunek VAT w MPP. Przez MPP rozumiem tu mechanizm podzielonej płatności, a inaczej split payment.

Otrzymanie niespodziewanych i nienależnych środków pieniężnych na swój rachunek bankowy może wywołać różne reakcje. Mam nadzieję, że większość czytających ten wpis starałoby się wyjaśnić jak najszybciej tę sprawę kontaktując się z nadawcą tych środków lub z bankiem. Wobec obowiązywania MPP szybkie wyjaśnienie tej sprawy może być niekiedy motywowane podatkowo. Zapraszam więc do lektury tego wpisu.

Co rozumiem przez otrzymanie omyłkowo środków na rachunek VAT w MPP?

W tym wpisie omawiam sytuację, w której nadawca przelewu celowo lub przez swój błąd wprowadzi błędne dane odbiorcy VAT podczas wykonywania przelewu z zastosowaniem MPP. Może bowiem generować to negatywne skutki zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy przelewu.

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 listopada 2019 r. przy dokonywaniu płatności za niektóre nabyte towary lub usługi o wartości ponad 15 000 zł, podatnicy VAT są obowiązani zastosować MPP. Na stronie MF znajdziesz wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment. Technicznie odbywa się to poprzez wpłatę kwoty VAT przez nabywcę towaru lub usługi na specjalnie wyodrębniony rachunek VAT sprzedającego. Ma on ograniczone możliwości dysponowania tym rachunkiem. Może nim opłacić niektóre zobowiązania podatkowe i składki ZUS. Pozostała kwota netto, na którą opiewa transakcja, może już trafić na zwykły rachunek właściwego odbiorcy.

Błędny rachunek VAT 

Przelanie środków przez sprzedawcę na błędny rachunek VAT stanowi oczywiście problem dla nabywcy. Może to wygenerować u niego konsekwencje w VAT (100% sankcja w VAT), podatku dochodowym (brak kosztu), czy odpowiedzialność karną skarbową. Przy okazji warto sprawdzić czy rachunek odbiorcy jest na Białej Liście!

Dlaczego ma się też tym przejmować nieświadomy odbiorca błędnie przelanego mu VAT?

Otóż dlatego, że w tej sytuacji nieświadomy odbiorca odpowiada  solidarnie za VAT z dostawcą towaru lub usługi, do którego miała trafić płatność. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Wynika to z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT.

Co robić gdy otrzymamy błędnie środki na swój rachunek VAT?

Reguluje to art. 108a ust. 6 ustawy o VAT. Mamy prawo zachować się dwojako. Odpowiedzialność solidarna zostaje bowiem wyłączona w przypadku dokonania przez nas:

 • płatności na rachunek VAT właściwego dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, lub
 • zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu.

Może zdarzyć się sytuacja, że zupełnie omyłkowo otrzymaliśmy VAT na swój rachunek VAT i nie mamy żadnej wiedzy o tej transakcji. Wówczas najprostszym sposobem będzie zatem niezwłoczny zwrot tych środków na rachunek nadawcy.

omyłkowo środki na rachunek VAT w MPP

Odeon Heroda widziany z Akropolu (stan z dnia z wejścia w życie obowiązkowego split payment) © Magda Majczyna

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz23 grudnia 2019Komentarze (0)

Święta Bożego Narodzenie już za pasem. Z tej okazji chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt spędzonej w radosnej, rodzinnej atmosferze.

W Nowym Roku życzę Ci jak tylko jasnych przepisów podatkowych, jak najmniej kontroli podatkowych i samych uśmiechniętych urzędników. A oprócz tego samych sukcesów w 2020 roku!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Korekta deklaracji to narzędzie, które czy tego chcesz czy nie, zdarza Ci się na pewno wykorzystywać w swojej działalności. Dziś w tym krótkim wpisie przybliżę Ci, kiedy możliwe jest złożenie korekty deklaracji VAT w trakcie kontroli podatkowej. O korekcie deklaracji w przypadku kontroli celno-skarbowej przeczytasz we wpisie Kontrola celno-skarbowa – o czym pamiętać?

Wyobraź sobie, że otrzymujesz zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej w zakresie VAT. Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282b §2 Ordynacji podatkowej). Przygotowując się do kontroli, sprawdzasz więc swoje rozliczenia VAT i szukasz możliwych błędów. Dochodzisz do wniosku, że niechcący w systemie księgowym przy rozliczaniu faktur za serwis samochodu odliczyłeś 100% VAT, pomimo że nie prowadzisz stosownej ewidencji dla potrzeb VAT. Aby naprawić swój błąd, musisz złożyć korektę deklaracji VAT.

Kiedy możesz to zrobić?

O tym przeczytasz poniżej.

Korekta deklaracji – kiedy możliwa

Ustawodawca wymienił wprost w przepisie, kiedy nie można złożyć korekty deklaracji podatkowej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, korekta deklaracji przed rozpoczęciem kontroli podatkowej jest dopuszczalna.

Co więcej, korekty możesz również dokonać po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 81b §1 pkt 2 Ordynacji).

Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się przykładem.

10 listopada 2019 r. w Twojej firmie została wszczęta kontrola podatkowa. Obejmuje ona swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia VAT za październik 2019 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Twoja firma zawyżyła wartość podatku naliczonego w związku z odliczeniem VAT przy serwisie auta. Uświadomiliście jednak sobie, że podobny błąd popełniono w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych. Dlatego też jeszcze w toku czynności kontrolnych firma złożyła korekty deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. oraz za wrzesień 2019 r.

W powyższym przypadku postąpiła prawidłowo, jako że była uprawniona do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za sierpień i wrzesień 2019 r. Zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji dotyczyło tylko okresu rozliczeniowego objętego kontrolą podatkową, tj. października 2019 r.

Dlatego też jeśli uznasz, że dany błąd ma u Ciebie charakter powtarzalny, a kontrolą nie są objęte wszystkie okresy rozliczeniowe, możesz bez obaw skorygować deklarację, za okresy nieobjęte kontrolą. W takiej sytuacji korekta deklaracji jest możliwa. 🙂

Korekta po kontroli podatkowej

Pamiętaj również, że możesz złożyć korektę deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej – tj. po doręczeniu protokołu kontroli. Jeśli zgadzasz się z ustaleniami kontroli podatkowej i poprawisz wskazane przez organ nieprawidłowości, unikniesz wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji podatkowej w Twojej sprawie. Niestety, możesz nie uniknąć sankcji VAT, która w niektórych sytuacjach ma również zastosowanie w przypadku korekty deklaracji po protokole kontroli. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Na korektę pokontrolną deklaracji masz czas do momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Organ ma na to maksymalnie 6 miesięcy od momentu zakończenia kontroli podatkowej (165b §1 Ordynacji). Innymi słowy musisz się zmieścić we wskazanym terminie i niejako uprzedzić organ.

Nie możesz więc czekać zbyt długo.

Na złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli masz 14 dni (art. 291 Ordynacji podatkowej). Z mojej praktyki wynika, że na ewentualne dokonanie korekty deklaracji zazwyczaj masz co najmniej wskazane 14 dni. Przy dłuższej zwłoce musisz się liczyć z doręczeniem przez organ postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego. To zamknie Tobie drogę do skutecznej korekty deklaracji VAT.

kupidyn

Ja swoją sobotę spędziłem w Muzeum Warszawy, gdzie oprowadzał mnie mój znajomy, który jest przewodnikiem w tym muzeum. Dzięki temu już znam historię postaci ze zdjęcia, a Ty?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Uiszczenie wpisu sądowego po terminie

Michał Majczyna29 sierpnia 2019Komentarze (0)

Czy zdarzyło Ci się nerwowo sprawdzać, czy zapłaciłeś w terminie wpis od skargi? A może zastanawiasz się co się stanie gdy uiścisz wpis po terminie? Uiszczenie wpisu sądowego po terminie może stanowić nie lada problem. Dziś opowiem Ci o kilku przypadkach, w których wpis od skargi nie został uiszczony terminowo.

Czy zawsze oznacza to kłopoty?

O tym za chwilę 🙂

Zanim zacznę zajrzyj do wpisu Jak zaskarżyć interpretację indywidualną? Znajdziesz tam kilka wskazówek jak prawidłowo sporządzić skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) na interpretację.

Uiszczenie wpisu sądowego po terminie

Pamiętaj o podstawowych zasadach postępowania sądowo-administracyjnego. Jedną z nich jest to, że sąd nie podejmie czynności, jeżeli od pisma nie zostanie uiszczona opłata. Sąd odrzuci skargę, skargę kasacyjną, zażalenie czy skargę o wznowienie postępowania, jeśli pomimo wezwania nie uiścisz należnego wpisu (art. 220 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – p.p.s.a.).

Druga zasada dotyczy bezskuteczności czynności, którą dokonasz po terminie (art. 85 p.p.s.a.).

Jeżeli nie dokonasz stosownej opłaty sądowej gdy wnosisz pismo do sądu np. skargę, dostaniesz wezwanie o jej uiszczenie w określonej wysokości i w stosownym terminie, pod rygorem odrzucenia pisma (skargi) przez sąd. Zazwyczaj masz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Oczywiście możesz uiścić wpis przy złożeniu skargi, ale o tym przy innej okazji.

Konsekwencje

Jeśli nie dokonasz terminowo i we właściwej wysokości opłaty na rzecz sądu (np. wpisu od skargi), sąd nie zajmie się merytorycznie Twoją sprawą. Jednocześnie rozstrzygnięcie, które miał weryfikować sąd (np. decyzja wymierzająca podatek) pozostanie w mocy.

Spraw, w których strona nie uregulowała wpisu w terminie lub nie wykonała w terminie innych obowiązków, do których sąd ja wezwał są już tysiące. Kończy się to zazwyczaj odrzuceniem skargi czy innego pisma i zakończeniem postępowania.

Przyczyny odrzucenia skargi są bardzo różne. Jeden z przypadków, na jakie trafiłem, dotyczył podatniczki, która w ostatnim dniu terminu wyznaczonego jej do wniesienia opłaty do skargi chciała dokonać przelewu korzystając z usług Saloniku Prasowego. Nie wiedziała jednak, że jeśli nie korzysta z usług banku lub wyznaczonego operatora pocztowego, to o dochowaniu terminu decyduje wpływ środków na rachunek sądu. Faktyczny przelew opłaty przez pośrednika z Saloniku Prasowego został dokonany na rachunek Sądu dzień później po jego zleceniu. Czyli niestety po terminie. Skutkowało to odrzuceniem skargi podatniczki.

Musisz więc pamiętać, że formalizm procedury sądowo-administracyjnej jest posunięty tu do tego stopnia, że brakująca jedna złotówka w przelewie lub błędnie wskazany numer rachunku bankowego, czy jeden dzień zwłoki w przelewie z uwagi na nieśpieszne działanie pośrednika może spowodować odrzucenie pisma.

Czy uiszczenie wpisu sądowego po terminie zawsze zamyka Ci drogę sądową?

Na szczęście nie 🙂

W niektórych sytuacjach masz możliwość przywrócenia terminu na uiszczenie opłaty sądowej. Aby to było możliwe musisz spełnić szereg warunków:

 1. Po pierwsze swój wniosek o przywrócenie terminu musisz złożyć w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Musisz go złożyć do sądu, w którym dana czynność miała zostać dokonana. Jeżeli więc nie wniosłeś w terminie wpisu sądowego od skargi do WSA we Wrocławiu, wniosek o przywrócenie terminu składasz do tego sądu w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Tą przyczyną mogą być problemy zdrowotne lub osobiste, które uniemożliwiły Ci wniesienie opłaty w terminie. Pamiętaj jednak, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia samej skargi, musisz złożyć za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność skarżysz.
 2. Po drugie, we wniosku o przywrócenie terminu musisz uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak Twojej winy w uchybieniu terminu. Pamiętaj, że przywrócenie terminu jest sytuacją wyjątkową. Może nastąpić jedynie, gdy przekonująco uprawdopodobnisz brak swojej winy. Tu pojawia się największa bariera przed przywróceniem sprawy na jej właściwy bieg. O ile sytuacja, w której wykażesz, że pracownik banku omyłkowo przelał opłatę na niewłaściwy rachunek powinna uzasadniać przywrócenie terminu, o tyle nie uzasadnią tego Twoje zwykłe uchybienia.
 3. Po trzecie, równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu musisz dokonać czynności, której nie dokonałeś w terminie. Jeżeli więc nie uiściłeś wpisu sądowego w terminie to musisz dołączyć do swojego wniosku potwierdzenie uiszczenia wpisu.

Tyle teorii.

Jak wygląda praktyka?

Wszystko zależy okoliczności danej sprawy. Spraw, w których strony wnosiły o przywrócenie terminu są tysiące. W zdecydowanej większości sądy uznawały, że strony nie uprawdopodobniły braku winy w niedochowaniu terminu.

Pojawiają się jednak sytuacje, w których sądy przychylały się do wniosków podatników. Przyznawały wtedy, że błądzenie jest rzeczą ludzką i niektóre pomyłki związane z terminowym uiszczeniem stosownej opłaty możesz jeszcze naprawić.

Błąd w numerze rachunku

Sąd przychylnie spojrzał na sytuacje, w których podatnik popełnił błąd w numerze rachunku.

W postanowieniach z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. II FZ 625/10 oraz z 10 lipca 2015 r., sygn. II FZ 464/15, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że omyłkowe zamienienie jednej cyfry w numerze rachunku bankowego jest oczywistą omyłką pisarską. Nie można bowiem kwalifikować jej jako brak należytej staranności. Wobec tego Sąd uznał, że możliwe jest przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w takiej sytuacji.

Błędna kwota przelewu

Pozytywnie skończyła się również sytuacja podatniczki, która omyłkowo uiściła kwotę wpisu w wysokości 5500 zł zamiast 5550 zł. Brakujące 50 zł przelała jeden dzień po terminie. NSA uznał, że można przywrócić termin do wniesienia wpisu w takiej sytuacji.

„Przelanie kwoty nieznacznie mniejszej od tej, która była właściwa, oczywiście, nie tylko daje się “technicznie” uniknąć – w przeważającej ilości przypadków tak też właśnie się dzieje, tj. wpisy są uiszczane we właściwej wysokości. Jednak, z drugiej strony, nie sposób sobie wyobrazić, by takie błędy raz na jakiś czas się nie pojawiały, by istniała możliwość ich faktycznego wyeliminowania z obrotu. Do zadań sądu należy ich ocena, a to pod kątem przewidzianych prawem wymogów. Tak jak ustawodawca wyposażył sądy w zdolność sprostowania z urzędu niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek w wyroku (art. 156 § 1 p.p.s.a), tak pośrednio przyznał Sądom zdolność oceny uchybień popełnianych przez strony (które z natury nie muszą mieć charakteru “pisarskiego” bądź rachunkowego) – temu między innymi służy instytucja przywrócenia terminu.”

Postanowienie NSA z 15 lutego 2017 r. sygn. II FZ 986/16.

Pamiętaj jednak, że niezależnie od charakteru popełnionego błędu, zawsze musisz uprawdopodobnić też brak winy w przypadku swojego potknięcia.

Błądzenie jednak jest rzeczą ludzką i nikt nie jest nieomylny. Nie ma więc co liczyć na to, że da się zupełnie wyeliminować możliwość popełnienia jakichkolwiek błędów przy dopełnianiu formalności. Pozostaje jednak liczyć na to, że rozpatrujący wnioski o przywrócenie terminu częściej będą przyjmowali, że skoro nawet sąd ma prawo do popełniania i naprawiania swoich oczywistych omyłek, to tym bardziej takie prawo powinni mieć słabsi bohaterowie procedury sądowej czy administracyjnej.

Pozdrowienia z Wakacji 🙂

Uiszczenie wpisu sądowego po terminie

Jezioro Genewskie, Yvoire

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

Kiedy już otrzymasz decyzję podatkową, bardzo często nie zgadzasz się z jej wnioskami. Czy zastanawiasz się wtedy, jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej? Dziś dam Ci kilka wskazówek, co powinno zawierać poprawne odwołanie i jak je sporządzić. Pokażę Ci to w formie odpowiedzi na kilka pytań, które najczęściej otrzymuję w trakcie prowadzonych szkoleń lub bezpośrednio od moich Klientów.

Czy odwołanie musi sporządzić doradca podatkowy?

Nie. Odwołania od decyzji organ podatkowego nie musi sporządzać doradca podatkowy, radca prawny, czy adwokat. Możesz sporządzić je samodzielnie.

Dlaczego nie ma takiego przymusu?

Odwołanie nie jest bardzo sformalizowanym dokumentem, więc Ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku korzystania z profesjonalnych pełnomocników.

Musisz jednak pamiętać, że od tego jakich argumentów użyjesz w odwołaniu, może zależeć  wynik postępowania odwoławczego. Organ odwoławczy nie będzie też stosował żadnej taryfy ulgowej tylko dlatego, że samodzielnie sporządzasz odwołanie. Jeśli Twoja sprawa jest skomplikowana lub czujesz, że nie jesteś w stanie dobrze przygotować odwołania, warto skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Jeśli potrzebujesz wsparcia, po prostu napisz do mnie.

Natomiast jeśli zidentyfikujesz dokładnie nieprawidłowości w decyzji organu podatkowe i masz przygotowane argumenty broniące swoich racji, możesz samodzielnie sporządzić odwołanie.

Pamiętaj, że choć odwołanie nie jest bardzo sformalizowanym dokumentem, musi spełniać pewne minimalne wymogi formalne.

Jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej?

Jak wspominałem, odwołanie od decyzji nie wymaga zbyt wielu formalności.

Odwołanie musi  zawierać:

 • zarzuty przeciw decyzji,
 • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz
 • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

O zarzutach za chwilę, teraz kilka słów o pozostałych dwóch elementach odwołania.

Określając istotę żądania, musisz jednoznacznie określić, czego oczekujesz od organu odwoławczego. Zazwyczaj zakres żądania sprowadza się do uchylenia skarżonej decyzji i przekazania jej do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji lub orzeczenia co do istoty przez organ odwoławczy.

Określając zakres żądania należy wskazać, czy żądasz uchylenie decyzji organu I instancji w całości, czy w części.

Pamiętaj, że nawet gdy nie uda Ci się precyzyjnie sformułować tych elementów, nie musi to oznaczać, że organ odwoławczy nie rozpatrzy Twojego odwołania. Wskazuje na to orzecznictwo sądowe:

Brak profesjonalnego sformułowania żądania (przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika), nie może stanowić przeszkody do rozpoznania odwołania. Niezręczny sposób formułowania zarzutów odwołania, nie może być traktowany jako brak formalny skutkujący pozostawieniem odwołania bez rozpatrzenia, skoro z jego treści wynika, że strona kwestionuje ocenę materiału zgromadzonego przez organ i nie zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem.

(Wyrok WSA w Gdańsku z 17 kwietnia 2018 r., sygn. I SA/Gd 1358/17)

Oprócz tego odwołanie powinno zawierać pewne elementy formalne takie jak:

 • Datę pisma,
 • Twoje dane (dane spółki lub imię i nazwisko podatnika, adres, NIP),
 • Dane organu, do którego kierowane jest odwołanie,
 • Dane organu, za pośrednictwem którego kierowane jest odwołanie,
 • Oznaczenie decyzji, którą skarżysz,
 • Podpis.

Jakie zarzuty zawrzeć w odwołaniu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety prosta.

Najprościej byłoby odpowiedzieć: to zależy 🙂

I rzeczywiście tak jest 🙂

Przede wszystkim musisz dokładnie przeanalizować treść otrzymanej decyzji. Przykładowo, jeśli organ błędnie ustalił okoliczności Twojej sprawy, nie dopuścił przedstawionych przez Ciebie dowodów, należy sformułować zarzuty proceduralne. Zazwyczaj warto wskazać, na czym polega to naruszenie np. które okoliczności faktyczne organ ustalił nieprawidłowo i wskazać dowody potwierdzające, że rzeczywistość wygląda inaczej. Taka sytuacja bardzo często dotyczy dokumentowania usług niematerialnych. Pamiętaj, że to Ty musisz przedstawić dowody na ich faktyczne wykonanie.

Jeśli natomiast organ błędnie zinterpretował przepisy w Twojej sprawie, nie zastosował jakiegoś przepisu (np. zwolnienia) lub zastosował inny niż ma w rzeczywistości zastosowanie, właściwy jest zarzut naruszenia prawa materialnego. W takim przypadku musisz wskazać, na czym polega błąd organu w interpretacji przepisów lub dlaczego organ w niewłaściwy sposób zastosował przepisy prawa.

Prawidłowe sformułowanie zarzutów to najtrudniejsza cześć odwołania. Pamiętaj jednak, że odwołanie nie jest tak sformalizowanym dokumentem jak skarga do sądu administracyjnego. Jeżeli nawet nie uda Cię sformułować zarzutów “zgodnie ze sztuką”, organy podatkowe powinny je uwzględnić, jeśli będzie z nich jednoznacznie wynikała Twoja intencja.

Pamiętaj również, że nawet gdy Twoje zarzuty nie spełniają wymogów formalnych organ ma obowiązek wezwać Cię do ich uzupełnienia. Masz wtedy 7 dni na ich poprawienie.

Jeśli masz wątpliwości, jak przygotować swoje odwołanie, skontaktuj się ze mną.

Do kogo skierować odwołanie?

To zależy od tego, który z organów doręczył ci decyzję.

Jeśli w Twojej sprawie decyzję określającą zobowiązanie podatkowe wydał naczelnik urzędu skarbowego, odwołanie kierujesz do właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, ale wysyłasz je do naczelnika, który wydał decyzje w Twojej sprawie.

Jeżeli z kolei w Twojej sprawie decyzję określającą zobowiązanie podatkowe wydał naczelnik urzędu celno-skarbowego, odwołanie co do zasady składasz do tego organu (art. 221a Ordynacji podatkowej). W niektórych sytuacjach właściwy będzie dyrektor izby administracji skarbowej

Jeśli masz wątpliwości gdzie złożyć odwołanie, zajrzyj na ostatniej strony Twojej decyzji. Każda decyzja musi zawierać pouczenie, w jaki sposób możesz ją zaskarżyć. Skorzystaj z tej informacji. Jeśli postąpisz zgodnie z pouczeniem, powinny ominąć Cię kłopoty związane z prawidłowym złożeniem odwołania.

Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji podatkowej (art. 223 Ordynacji podatkowej).

W niektórych sprawach organem odwoławczym jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie opłaty muszę zapłacić od złożenia odwołania?

Od wniesienia odwołania nie musisz wnosić żadnych opłat. Jedyna opłata, która może się pojawić, to 17 zł od stosunku pełnomocnictwa, jeśli ustanowisz pełnomocnika.

Teraz już chyba wiesz, jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej 🙂

A jeśli nie, po prostu napisz do mnie.

Jak sporządzić odwołanie od decyzji podatkowej

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl