Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Życzenia Wielkanocne

Wojciech Pietrasiewicz10 kwietnia 2020Komentarze (0)

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt.

Życzę Ci, aby świąteczny okres był czasem odpoczynku i refleksji.

Życzę Ci również, aby ten trudny czas skończył się jak najszybciej.

Czas pandemii jest dla nas wszystkich trudny i pełen wątpliwości. Prezydent w tym tygodniu podpisał Ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). Wprowadza ona nowe świadczenia  dla przedsiębiorców w tym m.in. zwolnienie z ZUS i świadczenie postojowe.

Tarcza antykryzysowa pomimo kilkudziesięciu godzin obowiązywania już budzi liczne wątpliwości przedsiębiorców. W tym wpisie postaram się Ci przedstawić kilka najważniejszych, informacji co do elementów w niej zawartych.

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec – maj 2020 r.

Tarcza antykryzysowa wprowadza zwolnienie ze składek za marzec-maj 2020 r. dla niektórych podmiotów.

Kto może skorzystać?

  • osoby wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia,
  • płatnicy składek, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,

Pamiętaj, że ulga ta wynikająca z tarczy antykryzysowej nie dotyczy osób które korzystają z ulgi na start tj. osób które opłacają jedynie składkę zdrowotną. Państwo z kolei pokrywa jedynie składki do wysokości minimalnej.

Jakie są warunki?

Jeśli jesteś sam sobie sterem i okrętem tj. gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł. Jeśli jesteś podatnikiem VAT to w twoim przypadku jest to kwota netto.

Co zyskasz?

To zależy, poniżej przykładowe kalkulacje.

W przypadku gdy opłacasz pełną składkę bez preferencji i bez składki na chorobowe, to Twój miesięczny koszt wynosi 1354,64 zł. Tym samym będziesz mógł odciążyć się przez 3 miesiące o 4063,92 zł.

Jeśli korzystasz z tzw. małego ZUS-u i nie opłacasz składki chorobowej, to Twój miesięczny koszt wynosi 590,03 zł. W tym scenariusze przez 3 miesiące twoje zwolnienie wyniesie 1770,09 zł .

W celu skorzystania z tej formy pomocy, konieczne jest wypełnienie wniosku. ZUS już go opublikował i jest on dostępny TUTAJ. Wniosek ten możesz złożyć za pośrednictwem internetu przez PUE ZUS. Gdy zdecydujesz się na formę elektroniczną złożenia powyższego wniosku musisz jeszcze dodać do niego TEN załącznik.

Wątpliwości co do zwolnienia z ZUS

Jeśli składasz wniosek w kwietniu jedynie za marzec, a w marcu Twoje przychody nie były większe niż 15 681 zł, to zwolnienie Ci przysługuje.

Co jednak w przypadku, gdy złożysz w kwietniu wniosek o zwolnienie ze składek od razu za 3 miesiące (tj. marzec – maj), a jednak w kwietniu i w maju Twoje przychody wyniosą np. 20 tyś netto w każdym miesiącu. Czy wciąż zachowujesz prawo do zwolnienia ze składek?

Być może powinieneś składać wniosek jedynie za dany miesiąc, gdy wiesz już, że nie przekroczyłeś kwoty przychodu 15 681 zł?

W mojej ocenie, przy obecnej redakcji przepisu, bezpieczniej jest składać wniosek o zwolnienie co miesiąc.

Co ciekawe ZUS posługuje się przykładem na swojej stronie w nieco podobnej sytuacji. Niestety jest on nawet dla mnie niezrozumiały i byłbym ostrożny z wyciąganiem jakichkolwiek wniosków co do niego.

Dodam, że masz czas na złożenie wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

Świadczenie postojowe

Dla kogo?

  1. Jeśli m.in. rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., i jej nie zawiesiłeś, a przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. (Obecnie jest to 15681 zł jednak kwota ta niedługo ulegnie zapewne zmianie).
  1. Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  2. Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP.

Co Ci przysługuje?

Wysokość postojowego w powyższym przypadku to 2080 zł. Kwota ta jest oczywiście zwolniona z podatków.

Aby uzyskać postojowe konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS. Wniosek ten również został już opublikowany na stronie ZUS-u i jest dostępny TUTAJ. Wniosek ten też możesz złożyć za pośrednictwem internetu przez PUE ZUS.

Mam świadomość, iż tarcza antykryzysowa i wsparcie z niej wynikające może okazać się niewystarczające w większości przypadków. Mam jednak nadzieję, że powyższe możliwości choć trochę pomogą w Twojej sytuacji.

Poniżej zamieszczam zdjęcie z mojego spaceru po lesie, Tobie też polecam jeśli masz możliwość, chociażby dla higieny zdrowia psychicznego 🙂 Oczywiście pamiętaj o obecnych obostrzeniach!

las spacer

Może się zdarzyć, że otrzymasz omyłkowo środki na rachunek VAT w MPP. Przez MPP rozumiem tu mechanizm podzielonej płatności, a inaczej split payment.

Otrzymanie niespodziewanych i nienależnych środków pieniężnych na swój rachunek bankowy może wywołać różne reakcje. Mam nadzieję, że większość czytających ten wpis starałoby się wyjaśnić jak najszybciej tę sprawę kontaktując się z nadawcą tych środków lub z bankiem. Wobec obowiązywania MPP szybkie wyjaśnienie tej sprawy może być niekiedy motywowane podatkowo. Zapraszam więc do lektury tego wpisu.

Co rozumiem przez otrzymanie omyłkowo środków na rachunek VAT w MPP?

W tym wpisie omawiam sytuację, w której nadawca przelewu celowo lub przez swój błąd wprowadzi błędne dane odbiorcy VAT podczas wykonywania przelewu z zastosowaniem MPP. Może bowiem generować to negatywne skutki zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy przelewu.

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 1 listopada 2019 r. przy dokonywaniu płatności za niektóre nabyte towary lub usługi o wartości ponad 15 000 zł, podatnicy VAT są obowiązani zastosować MPP. Na stronie MF znajdziesz wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split payment. Technicznie odbywa się to poprzez wpłatę kwoty VAT przez nabywcę towaru lub usługi na specjalnie wyodrębniony rachunek VAT sprzedającego. Ma on ograniczone możliwości dysponowania tym rachunkiem. Może nim opłacić niektóre zobowiązania podatkowe i składki ZUS. Pozostała kwota netto, na którą opiewa transakcja, może już trafić na zwykły rachunek właściwego odbiorcy.

Błędny rachunek VAT 

Przelanie środków przez sprzedawcę na błędny rachunek VAT stanowi oczywiście problem dla nabywcy. Może to wygenerować u niego konsekwencje w VAT (100% sankcja w VAT), podatku dochodowym (brak kosztu), czy odpowiedzialność karną skarbową. Przy okazji warto sprawdzić czy rachunek odbiorcy jest na Białej Liście!

Dlaczego ma się też tym przejmować nieświadomy odbiorca błędnie przelanego mu VAT?

Otóż dlatego, że w tej sytuacji nieświadomy odbiorca odpowiada  solidarnie za VAT z dostawcą towaru lub usługi, do którego miała trafić płatność. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT. Wynika to z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT.

Co robić gdy otrzymamy błędnie środki na swój rachunek VAT?

Reguluje to art. 108a ust. 6 ustawy o VAT. Mamy prawo zachować się dwojako. Odpowiedzialność solidarna zostaje bowiem wyłączona w przypadku dokonania przez nas:

  • płatności na rachunek VAT właściwego dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, lub
  • zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu.

Może zdarzyć się sytuacja, że zupełnie omyłkowo otrzymaliśmy VAT na swój rachunek VAT i nie mamy żadnej wiedzy o tej transakcji. Wówczas najprostszym sposobem będzie zatem niezwłoczny zwrot tych środków na rachunek nadawcy.

omyłkowo środki na rachunek VAT w MPP

Odeon Heroda widziany z Akropolu (stan z dnia z wejścia w życie obowiązkowego split payment) © Magda Majczyna

Świąteczne życzenia

Wojciech Pietrasiewicz23 grudnia 2019Komentarze (0)

Święta Bożego Narodzenie już za pasem. Z tej okazji chciałbym złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt spędzonej w radosnej, rodzinnej atmosferze.

W Nowym Roku życzę Ci jak tylko jasnych przepisów podatkowych, jak najmniej kontroli podatkowych i samych uśmiechniętych urzędników. A oprócz tego samych sukcesów w 2020 roku!

Korekta deklaracji to narzędzie, które czy tego chcesz czy nie, zdarza Ci się na pewno wykorzystywać w swojej działalności. Dziś w tym krótkim wpisie przybliżę Ci, kiedy możliwe jest złożenie korekty deklaracji VAT w trakcie kontroli podatkowej. O korekcie deklaracji w przypadku kontroli celno-skarbowej przeczytasz we wpisie Kontrola celno-skarbowa – o czym pamiętać?

Wyobraź sobie, że otrzymujesz zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej w zakresie VAT. Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282b §2 Ordynacji podatkowej). Przygotowując się do kontroli, sprawdzasz więc swoje rozliczenia VAT i szukasz możliwych błędów. Dochodzisz do wniosku, że niechcący w systemie księgowym przy rozliczaniu faktur za serwis samochodu odliczyłeś 100% VAT, pomimo że nie prowadzisz stosownej ewidencji dla potrzeb VAT. Aby naprawić swój błąd, musisz złożyć korektę deklaracji VAT.

Kiedy możesz to zrobić?

O tym przeczytasz poniżej.

Korekta deklaracji – kiedy możliwa

Ustawodawca wymienił wprost w przepisie, kiedy nie można złożyć korekty deklaracji podatkowej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, korekta deklaracji przed rozpoczęciem kontroli podatkowej jest dopuszczalna.

Co więcej, korekty możesz również dokonać po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 81b §1 pkt 2 Ordynacji).

Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się przykładem.

10 listopada 2019 r. w Twojej firmie została wszczęta kontrola podatkowa. Obejmuje ona swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia VAT za październik 2019 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Twoja firma zawyżyła wartość podatku naliczonego w związku z odliczeniem VAT przy serwisie auta. Uświadomiliście jednak sobie, że podobny błąd popełniono w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych. Dlatego też jeszcze w toku czynności kontrolnych firma złożyła korekty deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. oraz za wrzesień 2019 r.

W powyższym przypadku postąpiła prawidłowo, jako że była uprawniona do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za sierpień i wrzesień 2019 r. Zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji dotyczyło tylko okresu rozliczeniowego objętego kontrolą podatkową, tj. października 2019 r.

Dlatego też jeśli uznasz, że dany błąd ma u Ciebie charakter powtarzalny, a kontrolą nie są objęte wszystkie okresy rozliczeniowe, możesz bez obaw skorygować deklarację, za okresy nieobjęte kontrolą. W takiej sytuacji korekta deklaracji jest możliwa. 🙂

Korekta po kontroli podatkowej

Pamiętaj również, że możesz złożyć korektę deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej – tj. po doręczeniu protokołu kontroli. Jeśli zgadzasz się z ustaleniami kontroli podatkowej i poprawisz wskazane przez organ nieprawidłowości, unikniesz wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji podatkowej w Twojej sprawie. Niestety, możesz nie uniknąć sankcji VAT, która w niektórych sytuacjach ma również zastosowanie w przypadku korekty deklaracji po protokole kontroli. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Na korektę pokontrolną deklaracji masz czas do momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Organ ma na to maksymalnie 6 miesięcy od momentu zakończenia kontroli podatkowej (165b §1 Ordynacji). Innymi słowy musisz się zmieścić we wskazanym terminie i niejako uprzedzić organ.

Nie możesz więc czekać zbyt długo.

Na złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli masz 14 dni (art. 291 Ordynacji podatkowej). Z mojej praktyki wynika, że na ewentualne dokonanie korekty deklaracji zazwyczaj masz co najmniej wskazane 14 dni. Przy dłuższej zwłoce musisz się liczyć z doręczeniem przez organ postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego. To zamknie Tobie drogę do skutecznej korekty deklaracji VAT.

kupidyn

Ja swoją sobotę spędziłem w Muzeum Warszawy, gdzie oprowadzał mnie mój znajomy, który jest przewodnikiem w tym muzeum. Dzięki temu już znam historię postaci ze zdjęcia, a Ty?