Specjalizuję się w prawie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatku od towarów i usług. Doradzam podatnikom i innym podmiotom w szczególności z branży kulturalnej i rozrywkowej, nieruchomościowej, TMT, reklamowej, e-commerce, czy finansowej. Już od ponad 15 lat z sukcesami pomagam podatnikom w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Korekta deklaracji – kiedy możliwa (VAT)

Rafał Polit18 listopada 2019Komentarze (0)

Korekta deklaracji to narzędzie, które czy tego chcesz czy nie, zdarza Ci się na pewno wykorzystywać w swojej działalności. Dziś w tym krótkim wpisie przybliżę Ci, kiedy możliwe jest złożenie korekty deklaracji VAT w trakcie kontroli podatkowej. O korekcie deklaracji w przypadku kontroli celno-skarbowej przeczytasz we wpisie Kontrola celno-skarbowa – o czym pamiętać?

Wyobraź sobie, że otrzymujesz zawiadomienie o wszczęciu kontroli podatkowej w zakresie VAT. Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 282b §2 Ordynacji podatkowej). Przygotowując się do kontroli, sprawdzasz więc swoje rozliczenia VAT i szukasz możliwych błędów. Dochodzisz do wniosku, że niechcący w systemie księgowym przy rozliczaniu faktur za serwis samochodu odliczyłeś 100% VAT, pomimo że nie prowadzisz stosownej ewidencji dla potrzeb VAT. Aby naprawić swój błąd, musisz złożyć korektę deklaracji VAT.

Kiedy możesz to zrobić?

O tym przeczytasz poniżej.

Korekta deklaracji – kiedy możliwa

Ustawodawca wymienił wprost w przepisie, kiedy nie można złożyć korekty deklaracji podatkowej.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą (art. 81b §1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W związku z powyższym, korekta deklaracji przed rozpoczęciem kontroli podatkowej jest dopuszczalna.

Co więcej, korekty możesz również dokonać po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (art. 81b §1 pkt 2 Ordynacji).

Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się przykładem.

10 listopada 2019 r. w Twojej firmie została wszczęta kontrola podatkowa. Obejmuje ona swym zakresem sprawdzenie prawidłowości rozliczenia VAT za październik 2019 r. W toku czynności kontrolnych ustalono, że Twoja firma zawyżyła wartość podatku naliczonego w związku z odliczeniem VAT przy serwisie auta. Uświadomiliście jednak sobie, że podobny błąd popełniono w dwóch poprzednich okresach rozliczeniowych. Dlatego też jeszcze w toku czynności kontrolnych firma złożyła korekty deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. oraz za wrzesień 2019 r.

W powyższym przypadku postąpiła prawidłowo, jako że była uprawniona do złożenia deklaracji korygujących VAT-7 za sierpień i wrzesień 2019 r. Zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji dotyczyło tylko okresu rozliczeniowego objętego kontrolą podatkową, tj. października 2019 r.

Dlatego też jeśli uznasz, że dany błąd ma u Ciebie charakter powtarzalny, a kontrolą nie są objęte wszystkie okresy rozliczeniowe, możesz bez obaw skorygować deklarację, za okresy nieobjęte kontrolą. W takiej sytuacji korekta deklaracji jest możliwa. 🙂

Korekta po kontroli podatkowej

Pamiętaj również, że możesz złożyć korektę deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej – tj. po doręczeniu protokołu kontroli. Jeśli zgadzasz się z ustaleniami kontroli podatkowej i poprawisz wskazane przez organ nieprawidłowości, unikniesz wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji podatkowej w Twojej sprawie. Niestety, możesz nie uniknąć sankcji VAT, która w niektórych sytuacjach ma również zastosowanie w przypadku korekty deklaracji po protokole kontroli. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Na korektę pokontrolną deklaracji masz czas do momentu wszczęcia postępowania podatkowego. Organ ma na to maksymalnie 6 miesięcy od momentu zakończenia kontroli podatkowej (165b §1 Ordynacji). Innymi słowy musisz się zmieścić we wskazanym terminie i niejako uprzedzić organ.

Nie możesz więc czekać zbyt długo.

Na złożenie zastrzeżeń do protokołu kontroli masz 14 dni (art. 291 Ordynacji podatkowej). Z mojej praktyki wynika, że na ewentualne dokonanie korekty deklaracji zazwyczaj masz co najmniej wskazane 14 dni. Przy dłuższej zwłoce musisz się liczyć z doręczeniem przez organ postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego. To zamknie Tobie drogę do skutecznej korekty deklaracji VAT.

kupidyn

Ja swoją sobotę spędziłem w Muzeum Warszawy, gdzie oprowadzał mnie mój znajomy, który jest przewodnikiem w tym muzeum. Dzięki temu już znam historię postaci ze zdjęcia, a Ty?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 509 509 974e-mail: wpietrasiewicz@mvptax.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Wojciech Pietrasiewicz z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem wpietrasiewicz@mvptax.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: